پیشگیری از بروز و گسترش حریق

برای حفظ جان انسانها در هر تصرف و بنا به هنگام وقوع آتش سوزی می بایست از قبل تمهیداتی فراهم نمود تا بتوان در هم در هنگام بروز حادثه بهترین عملکرد را داشته باشیم و هم در اولویت نخست راههای پیشگیری از آن را انجام داده باشیم

حریق، پیشگیری

  تاریخ ثبت : 1397/08/02
 کارشناس دفتر پدافند غیرعامل
 1022
  دیدگاه کاربران