اصطلاحات

 

هدف از استقرار سیستم مدیریت HSE 

هدف از استقرار سیستم مدیریت HSE ارایه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای ISO45001:2016 ( برگرفته از سری ارزیابی OHSAS 18001:2007 ) و ISO 14001:2015 برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات ایمنی و بهداشتی و جنبه های محیط زیستی  بالقوه و بالفعل موجود بطور دقیق شناسایی ، ارزیابی گردیده و بطور موثر مدیریت (  کنترل یا حذف ) می شوند.

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بخشی از نظام مدیریت جامع جاری در سازمان می باشد و برای توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ حط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست تلاش می نماید تا راهگشای اصول مدیریت ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست مربوط به فعالیت های شرکت شود.

مزایای استقرار سیستم مدیریت HSE 

 • شناسایی عوامل بالقوه آسیب رسان جانی ، محیط زیستی ، مالی و اعتباری در محیط کار
 • ارزیابی موثر ریسک ها و مدیریت آنها به منظور کنترل حوادث
 • شناخت قوانین و مقررات ملی جاری در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کشور
 • تشکیل ساختار سازمانی و مسئولیتی معین برای مدیریت HSE و تبیین وظایف و مسئولیتها
 • آمادگی در برابر شرایط اضطراری و بحرانی
 • هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست با تدوین خط مشی HSE
 • ایجاد بستر فرهنگی لازم برای بهبود مستمر وضعیت HSE
 • کاهش خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث
 • ایجاد انگیزه در کارکنان با جلب اعتماد آنها بواسطه تلاش مدیریت سازمان برای ایجاد محیط کاری ایمن
 • زمینه سازی برای استفاده از توان فکری و تجربه بالقوه کارکنان در راستای بهبود عملکرد HSE
 • امکان خود ارزیابی دوره ای سازمان برای تطبیق با سیستم مدیریت HSE
 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان
 • فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر
 • کاهش خسارت های ناشی از حوادث شامل کاهش: 
 1. خسارات ناشی از توقف کار
 2. هزینه های مربوط به درمان
 3. اتلاف وقت در اثر کارنکردن فرد یا افراد حادثه دیده
 4. اتلاف وقت بواسطه درگیری حاصل از تبعات حادثه و امدادرسانی
 5. پرداخت غرامت های از کارافتادگی دایم، موقت و یا مرگ کارکنان ، افزایش نرخ بیمه
 6. خرابی دستگاه یا اتلاف مواد و در نتیجه صایعات کمتر در تولید
 7. هزینه آموزش کارکنان جدید که جایگزین کارکنان حادثه دیده می شود
 8. اتلاف وقت مدیریت بخاطر درگیری ناشی از تبعات حقوقی و کیفری حادثه
 9. . . .

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :
 
 

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517
 • کدپستی : 1415855641
 • تلفن : 02143680000
 • فاکس : 02188916600
 • پست الکترونیکی : info[at]wrm.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :