تعاریف و مسئولیت‌ها

ž
هدف از تدوین و استقرار نظامنامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو:
هدف از تهیه  نظام‌نامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو ، تعریف و تفکیک و نحوه انجام مسئولیت‌ها و شفاف‌سازی روابط میان متولیان و ذیمدخلان موضوع مدیریت سیلاب در مجموعه وزارت نیرو می‌باشد.
žدر این نظام‌نامه ضمن بازتعریف ساختار مدیریت سیلاب در وزارت نیرو، تکالیف واحدهای مختلف در ارتباط با مدیریت سیلاب و در سه مقطع زمانی "قبل از صدور پیش‌اگاهی"، "از پیش‌آگاهی تا پایان رخداد سیل" و"پس از فروکش نمودن سیل" به تفکیک مشخص شده است.
ارکان نظامنامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو:
 • žستاد ملّی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیلاب  (شرکت مدیریت منابع آب ایران)
 • žسامانه ملّی پیش‌بینی و هشدار سیلاب   ( موسسه تحقیقات آب)
 • žسامانه‌های منطقه‌ای پایش و مدل‌سازی داده‌های آب و هواشناسی زمان واقعی ( مطالعات پایه منابع آب شرکت های آب منطقه ای)
 • žسامانه ملّی پایش داده‌های آب و هواشناسی زمان واقعی  ( مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران)
 • žاتاق مدیریت بحران

 ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیلاب وزارت نیرو:

ستادی است که به درخواست دبیر ستاد، بسته به گستردگی سطح سیلاب با نظر رئیس ستاد، تشکیل جلسه می‌دهد.

مسئولیت این ستاد، انتخاب سناریوی برتر با در نظر گرفتن تبعات و پیامدهای آن پس از اخذ نظر دفاتر تخصصی و مشورت با مقامات ملّی و استانی بوده و مسئولیت تصمیمات اخذ شده بر عهده ریاست این ستاد می‌باشد.

 اعضای این ستاد عبارتند از:

 • žمدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران (ریاست ستاد)
 • žمدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور عضو ستاد
 • žمدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران (دبیر ستاد)
 • žمدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل حوزه ستادی وزارت نیرو عضو ستاد
 • žمدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب عضو ستاد
 • žمدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت توانیر عضو ستاد
 • žمدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب عضو ستاد
 • žمدیر کل دفتر بهره‌برداری از تأسیسات تأمین آب شرکت مدیریت منابع آب عضو ستاد
 • žمدیر کل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب عضو ستاد
 • žمدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه وزرات نیرو حسب مورد و به تشخیص رئیس ستاد به عنوان عضو

تصمیمات در جلسه با اکثریت آرا به تصویب رسیده و اخذ تصمیم در جلسه، به منزله ابلاغ آن محسوب شده و توسط کلیه اعضا بدون فوت وقت لازم الاجرا می‌باشد.

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :
 
 

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517
 • کدپستی : 1415855641
 • تلفن : 02143680000
 • فاکس : 02188916600
 • پست الکترونیکی : info[at]wrm.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :