دستورالعمل کار در ارتفاع

هدف از تدوین این آیین نامه ، ایمن سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از
حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه هایی می باشد که عملیات کار در ارتفاع و فرایندهای مرتبط ، در آنها انجام می گیرد .

ارتفاع، کمرند هارنس

  تاریخ ثبت : 1397/08/02
 کارشناس دفتر پدافند غیرعامل
 1070
  دیدگاه کاربران