سالخوردگی جمعیت شهری ایران و مذیریت بحران

شهرها به عنوان سکونت گاههای ثانویه تمدن بشری، همواره با مشکلات و بحران های متعددی روبرو هستند.شناخت ویژگی های گروههای انسانی ساکن در شهر، مدیریان شهری را در موقع تصمیم سازی و سیاست گذاریها یاری خواهد داد.

  تاریخ ثبت : 1397/11/13
 کارشناس دفتر پدافند غیرعامل
 832
  دیدگاه کاربران